Om oss

Vi förvärvade Oppeby gård 1988 och övertog ett jordbruk med inriktning mot spannmålsodling, skogsbruk och djurhållning. Gården var under tidigt 1900-tal berömd för sin mejeriskola och svinuppfödning men 1988 hade gården helt övergått till mjölkproduktion. Efter en tragisk brand 1992, som ödelade hela den stora ladugården ändrades gårdens inriktning mot köttdjursuppfödning, men idag är vi ett familjeföretag som fokuserar på skogsskötsel, entreprenadverksamhet, jaktarrangemang, stuguthyrning och bröllops-/fest-event.

Oppeby Gård ligger i ett vackert gammalt jordbrukslandskap. Vi vill fortsätta att värna om detta bl.a. genom att anlägga våtmarker. Därigenom bidrar vi till att gynna biologisk mångfald samt att förbättra vattenkvaliteten. Med stöd av EU bidrag håller vi nu på att avsluta vårt sjätte våtmarksprojekt.