Entreprenad

Företaget är specialiserat på entreprenadarbeten inom skogs- och jordbruk. Kunder är såväl privatpersoner som företag.
Våra tjänster omfattar följande:

  • Skogsröjning, utförs manuellt med röjsåg
  • Skotning – vi utför skotning av mindre objekt med traktor och griplastare
  • Snöplogning och sandning
  • Dikesröjning, utförs med Ilsbokättingröjare. Ett oömt verktyg perfekt för röjning av skogsvägar och längs åkerkanter
  • Grävarbeten, utförs med Åkerman Hjulgrävare
  • Lantbruk 
- Betesputsning
- Körning med slåtterkross
- Rundbalspressning
  • 
Teleskoplastare för höga lyft

Kontakta oss gärna för offert.
 Välkommen!

Oscar Bernér
Oppeby Gård
070-316 24 49
info@oppebygard.se