Vildsvin

För mindre sällskap erbjuder vi vakjakt på vildsvin. Nattvak på vildsvin är en kittlande och annorlunda jakt, där man i månljus kan få naturupplevelser av en helt ny dignitet. Vakjakt sker främst vid odlade fält eller vid speciella åtelplatser.